Hvem er vi

 

A global voice for women

Velkommen til Soroptimist International Kolding

SI Kolding er en aktiv klub, der hele tiden er i gang med planlægning af foredrag, aktiviteter og projekter samt opfølgning af eksisterende. Det er her, vi udfører det arbejde, som er så vigtigt både nationalt, lokalt og globalt. 

Vi har en bestyrelse, der har SI`s mål for øje og koordinerer med de øvrige klubber i regionen og resten af landet. 

Vi er 15 medlemmer, der mødes den 1. mandag i hver måned kl. 18.30, dog ikke juli og august måned, som hovedregel på Sct. Jørgens Gaard, Hospitalsgade 4 i Kolding. Klubben er stiftet den 18. maj 1944 og klubben er chartret af Helga Erhmann, Odense.

Vi mødes 10 gange om året, hvor vi udvider vores syn på verden med virksomhedsbesøg, inviterer foredragsholdere samt får et godt og stærkt sammenhold i klubben.

Foruden det månedlige klubmøde deltager medlemmerne i arbejdsgrupper, der står for projekter og aktiviteter samt der ofte nedsættes ad hoc grupper, der er tilknyttet de forskellige aktiviteter. På nuværende tidspunkt har vi 2 arbejdsgrupper.

En betydningsfuld del af arbejdet i en klub handler om at skaffe penge til projekterne. Det at være medlem af klubben i en stor global organisation, der bygger på frivillighed, kræver at vi udviser stor forståelse for hinanden. Det er ikke altid at balancen mellem arbejdsliv, privatliv og frivilligt arbejde kan gå op, hvorfor det er vigtig for os at skabe et godt miljø i klubben og i arbejdsudvalgene.

Medlemmer kan være sikre på at blive budt velkommen, hvis de kontakter lokale soroptimister under rejser og ophold - hvad enten det sker i forbindelse med arbejde eller ferier.

Klubbens præsident fra 2018  til 2019  Anne Woidemann.

SI Kolding udgør sammen med klubberne i Grindsted/Billund, Varde, Esbjerg, Esbjerg Freja, Ribe, Vejen, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Rødding-Gram-Toftlund samt Tønder Region 4. I regionerne har vi dels  et årligt fællesmøde samt projekter og aktiviteter på tværs af klubberne. 

 Vi har to venskabsklubber: Lillehammer i Norge og Targoviste fra Rumænien.